Voorspellend onderhoud machines internet of things industrie 4.0. Optimaliseren en beveiligen van het productieproces.

Ophalen, bewaren, analyseren en verbeteren

Meer grip en controle
binnen uw organisatie?

Door het inzetten van de nieuwste technologieën en digitalisering, worden machines, robots en andere apparaten met elkaar verbonden. Het doel hiervan is het kunnen beheren, optimaliseren en beveiligen van het operationele proces.

Met onze hardware- en software oplossingen stellen wij u en uw organisatie in staat om fault management, voorspellend onderhoud en machine learning toe te passen.  Het maakt processen betrouwbaarder, inzichtelijk, kostenefficiënter en daardoor beter te managen.

Wij creëren innovatieve en slimme oplossingen die zo goed mogelijk aansluiten bij onze klanten. Wij vinden voor iedere vraag op het gebied van industriële automatisering een oplossing.

Wilt u weten hoe wij dat voor u kunnen doen?

React Solutions zorgt voor het op afstand monitoren van de conditie van technische installaties. Met voorspellend onderhoud.

Inzicht en grip op processen en installaties.

Verhoogde productiviteit, omzetstijging en kostenreductie

Is uw organisatie klaar
voor de toekomst?

Het belang om kostenefficiënt, milieuvriendelijk, en slim te kunnen werken wordt steeds belangrijker. De ontwikkelingen op het gebied van Industrie 4.0 en IIoT gaan razend snel.

Om aansluiting te blijven houden bij de concurrentie, of te kunnen voldoen aan steeds hogere eisen, geldt voor zowel de private als de publieke sector dat stilstand achteruitgang is. Soms letterlijk!

Daarom de vragen: ‘Is uw organisatie klaar voor de toekomst?’ ‘Heeft u voldoende inzicht in prestaties van machines of andere toepassingen?’ ‘Worden prestaties gemeten, vastgelegd en geanalyseerd?’

KPI's zijn de sleutel tot verbetering

KPI’s zijn essentieel om uw processen te optimaliseren. Met het bepalen en bewaken van KPI’s krijgt u veel informatie binnen weinig tijd. Wanneer een KPI zich buiten de grenswaarde bevindt, worden er automatisch meldingen verzonden. Door het inzichtelijk krijgen van gemeten data, kunt u starten met de verbetering van de productie kwaliteit en betrouwbaarheid.

Naast het bijhouden van KPI’s, kunt u ook slim gebruik maken van andere belangrijke statistieken. Onze geavanceerde oplossingen maken het mogelijk om binnen 1 platform uw hele machinepark met elkaar te verbinden.

Wij zorgen ervoor dat u in staat bent real-time gegevens uit te wisselen. Met deze gegevens kunt u dataloggen en data visueel maken in een rapportage. Hierdoor kunt u snel reageren op informatie vanuit het productieproces.

Wilt u ook grip op uw processen en installaties?

React Solutions levert producten voor onderhoud, beheer en besturing op afstand en het bouwen van M2M VPN netwerken.

Op afstand real-time controle over systemen, gebouwen en objecten.

Benut de mogelijkheden van het Internet of Things

Welk risico loopt uw organisatie als u niet mee beweegt met Industrie 4.0?

Het Internet of Things is een wereldwijde ontwikkeling waarop niet iedereen direct hoeft te reageren. Wij willen u bewust maken van alle mogelijkheden. Technologie ontwikkelt zich namelijk razendsnel en is er voor u. Maak er gebruik van, want steeds meer bedrijven integreren automatisering & gegevensuitwisseling in al hun processen.
Wanneer begint u?

Wat zijn de risico's als u het IoT negeert:

  • Verminderde concurrentiepositie
  • Toenemende (energie-) kosten
  • Niet of nauwelijks inzicht en controle op prestaties van machine(s)
  • Niet halen van gestelde KPI’s door uw opdrachtgever(s)
  • Stilstand van uw machinepark door niet proactief handelen
  • Gebrek aan inzicht in uw operationele planning
  • Risico’s op falen van systemen of installaties
  • Het missen van belangrijke managementinformatie of rapportages
  • Risico’s op het gebied van cyber crime

Het IoT biedt u kansen. Het is belangrijk dat u blijft meebewegen en verbeteren. Wij helpen u graag bij het doorvoeren van die verbeteringen.

Overzichtelijke en veilige opslag van data. Krijg meer grip en controle op productieprocessen.

1 platform voor alle communicatie. Geschikt voor alle typen besturingen en bronnen.

Bent u klaar voor de toekomst?

Klaar om aan de slag te gaan?

Ontdek hoe u efficiëntie in energie- en beheersdoelen kunt bereiken, terwijl u beantwoordt aan de verschillende behoeften van bedrijven en klanten. U bereikt een stijging van productiviteit, dankzij een slim systeem. Hoe meer waardevolle data u verzamelt en analyseert, hoe meer u kunt leren. Neem contact met ons op.

It Vegelinskampke 11
8491 PD AKKRUM
+31 (0)527 – 712 049

info@react-solutions.com
https://www.react-solutions.com