Gehele infrastructuur monitoren en bedienen

Efficiënt waterketenbeheer

Home » Markten » Watermanagement

Een veilig, betrouwbaar en efficiënt waterbeheer informatiesysteem

Water en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gemeenten, waterschappen en de Provincie hebben dan ook een erg belangrijke taak. Op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier waterketenbeheer toepassen met oog voor mens en milieu.

Terugdringen van calamiteiten en storingen

Om grip te krijgen en te houden op de waterketen, wordt steeds meer gemeten en data verzameld. Hierbij is stabiele en betrouwbare communicatie erg belangrijk. Met ons waterbeheer informatiesysteem krijgt u inzicht in de prestaties van gemalen, kunstwerken en overige objecten. Met dit inzicht kunt u proactief werken en storingen voorkomen.

Het terugdringen van calamiteiten en storingen draagt bij aan het verbeteren van de processen binnen het waterketenbeheer. Voor het beheren van zowel afvalwater, bronbemaling, drinkwater, grondwater en neerslag als oppervlaktewater bieden wij diverse oplossingen.

Maatwerkoplossingen voor waterbeheer

Op zowel het gebied van hardware als software, ontwikkelen wij samen met onze strategische partners maatwerkoplossingen om uw installaties op afstand te kunnen besturen, monitoren of te programmeren. Onze oplossingen kunnen gekoppeld worden aan bestaande (telemetrie- ) systemen of uw hoofdpost. React! Solutions werkt onafhankelijk van een bepaald type besturing en ondersteunt de door u gebruikte protocollen.

Enkele object voorbeelden op een rij

 • Rioolgemalen
 • Bergbezinkbassins
 • Stuwen
 • Overstorten
 • Fonteinen
 • Sluizen
 • Meetpunten
 • Kunstwerken
 • Bruggen
 • Een veilig, betrouwbaar en efficiënt waterbeheer informatiesysteem​

  Enkele voordelen op een rij

  • Meer grip op kosten
  • Merk, locatie en type besturing onafhankelijk
  • Remote access geschikt voor alle typen metingen
  • 1 platform voor databeheer, bediening en optimalisatie
  • Real-time monitoring, besturing en alarmering voor complete infrastructuren
  Veilig, betrouwbaar en efficiënt waterketenbeheer
  Sluizen en watermanagement
  Terugdringen van calamiteiten en storingen
  Grondwatermonitoring, overstorten en wateroverlast voorkomen